Cekal, Muda-Muda Dah Pakai Mask0t Sar4 Hidup Keluarga

Tid4k semua kanak-kanak mempunyai peluang untuk merasai zam4n childhood di atas faktor kemlskinan keluarga. Situ4si ini membu4tkan ramai kanak-kanak mem1lih untuk bekerja demi memb4ntu menyar4 keluarga di rumah.

Sama seperti apa yang dial4mi oleh Rehan, seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun di Indonesi4 yang tul4r selepas dia dilihat bek3rja di jalan4n dengan memakai mask0t.

Rehan mula mend4pat perh4tian media apabila se0rang penggun4 Instagram (@rhmadii__) menemu-ramah kanak-kanak itu yang dilihat sedang berehat di p1nggir jalan. Ketika itu, Rehan sedang mem4kai mask0t karakter Tom dalam kartun bersiri Tom & Jerry.

Terang Rehan, dia mempuny4i beb3rapa mask0t di rumah dan akan tamp1l dengan mask0t yang berlainan demi pengvnjung yang lalu-lalang di kawas4n itu. Antara mask0t yang dimil1ki Rehan ad4lah karakter Dora the Explorer, Upin dan Ipin, Spongebob Squarepants dan bany4k lagi.

Apabila ditanya seb4b mengapa dia mem1lih untuk bek3rja di jalan4n, Rehan mener4ngkan yang pek3rjaan ini dapat untuk menampvng keperlu4n hariannya. Duit yang dikvmpul has1l bekerja akan digun4kan untuk membeli makan4n, sewa rumah dan perbel4njaan sekolah.

Walaupun ibunya masih bekerja, Rehan berkata gaji yang diterim4 ibunya hanya mampu untuk menampvng perbel4njaan sewa rumah sahaja. Rehan hanya mahu mering4nkan beban yang ditanggvng ibunya selama ini.

Rehan akan mula bert0lak dari rumah pada awal pagi untuk mengel4kkan keses4kan lalu lintas, dan akan pulang di petang hari untuk bermain bola s3pak bersama rakan-rakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.