Raih Pujian Ramai, Pol1s Tiba2 ikut Pengutip Barang Hanya Kerana Ini…..

Tiba2 Tah4n Pengvtip Br4ng Lusvh, Dis4ngka Ada Buat Sal4h Rup4nya Peg4wai P0lis Nak hulvrkan sedek4h

Se0rang peg4wai p0lis membvktikan sl0gan ‘P0lis dan Masy4rakat Berpis4h Ti4da’ tep4t dalam menghur4ikan hubvngan p0lis dengan masy4rakat di neg4ra ini ap4bila tul4r vide0 beli4u meny4ntuni kepada se0rang w4rga emas yang bekerja seb4gai pengvtip bar4ngan lusvh.

Mula dimu4tnaik oleh penggvna Fsb0k, Asrul Jamaludin yang juga se0rang angg0ta p0lis, vide0 memperlih4tkan peg4wai atas4nnya dari IPD Keri4n, Perak Inspekt0r Saravanan Gunasekaran menghulvrkan sedekah nyata men4rik perh4tian masy4rakat.

Pel1k kenapa Inspekt0r Sara tah4n warg4 emas
Menervsi keny4taan pada vide0 tersebut, Sarjan Asrul Shafawi pada mulanya terk3jut kenapa Inspekt0r Sara memintanya mengikvti se0rang w4rga emas yang baru lep4s mengvtip b4rang-b4rang lusuh.

Mal4h dia sendiri tertanya-tanya apabila melihat peg4wainya itu turvn dari kereta dan men4han w4rga emas berken4an.

“Kisah hari ini teng4h mer0nda buat pem4ntauan tiba-tiba terjvmpa satu pakcik teng4h kayuh b4sikal. Sebelvm tu tern4mpak dia dok kvtip b4rang-b4rang bu4ngan. Terus peg4wai aku cakap pat4h balik dan ikvt pakcik tu.

“Lepas survh pakcik tu berh3nti tepi aku m4sih dok fikir apa salah pakcik tu” katanya.

“Rup4nya nak hulvrkan dvit bel4nja”

Namun apa yang mengejvtkan apabila melih4t peg4wainya itu meng3luarkan d0mpet sebelum menghvlurkan sedek4h kepada warg4 emas berkena4n.

“Ya Allah, rup4nya Tuan Sara hulvrkan sedik1t dvit bel4nja kepada pakcik tu.”

“Mulia hati tuan t4npa meng1ra b4ngsa, Resp3k salute b0s” katanya lagi.

Perk0ngsian murni ters3but ny4ta menarik perh4tian ramai mal4h turut dimuat naik sekali lagi oleh lam4n fesb0k r4smi P0lis Diraja Malaysia memu4t naik kembali vide0 berkena4n.

Rata-rata net1zen berter1ma k4sih dan memvji tind4kannya yang disif4tkan pemur4h.

Berikut ant4ra komen men4rik yang ditulis net1zen.

Post Berkaitan

Leave a Reply