Mohd Zamri Ibrahim,Isteri Berjaya Lahirkan Anak Dengan Keistim3waan Tersendiri Tel1nga Ada Terpap4r Allah SWT

Kalimah Allah Terbentuk Jelas Di Telinga Anak Pelak0n Gerak Khas

Setiap insan yang berkahwin pastinya amat tervja untuk menyambvt kelahiran insan ist1mewa yang dianvgerahkan oleh Allah. Begitu jugalah yang dirasai oleh salah se0rang pelak0n dr4ma bers1ri Gerak Khas, Mohd Zamri Ibrahim atau lebih dikenai sebagai Z Zamri yang meny4mbut kel4hiran anaknya yang kelima.

Kedua2 telinga menyerupai kalimah Allah SWT Lebih ist1mewa buat dirinya, bayi yang dilahirkan pada kali ini dikatakan begitu un1k kerana kedua-dua tel1nga bayi mempvnyai tulisan menyervpai kalimah Allah SWT.

Saya terk3jut, namun bersyukur kerana ia adalah kurn1aan Allah SWT buat kami kerana mem1liki cahaya mata yang kedua-dua telinganya bert4nda kalimah Allah SWT. Ini adalah kebes4ran-Nya dan saya mahu Faizatul Azwin men3rima didikan Islam yang s3mpurna.

Sudah baca art1kel ini? Jangan lupa l1ke dan sh4re ya.Terima kasih.

Post Berkaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *