Wak Wakid sud4h 110 tahun! Masih bawa b3ca d3mi sesu4p nasi! Ada 7 anak, tapi terbi4r!

Wak Wakid masih bersem4ngat membawa beca walaupun sudah bervsia 110 tahun.

LELAKI tua bernama Wakid yang sudah bervsia 110 tahun dari Kediri, Jawa Timur terp4ksa menc4ri rezeki dengan membawa bec4 d3mi kel4ngsungan hidvp.

Wak Wakid hidup seb4tang kar4. Puny4 tujvh anak namun semua sud4h berkelu4rga dan tid4k menghir4u dirinya.
Dia sendiri tid4k mempuny4i rumah dan hanya menvmpang tingg4l di rumah se0rang ketua RT (Rukun Tet4ngga) k4mpung.
Lagi cerit4-cerit4 men4rik berk4itan b3ca

Kisah Wak Wakid tul4r setelah vide0nya ters3bar dalam sejuml4h med1a s0sial. –

Kerana kvdrat semakin melem4h, Wak Wakid sudah tid4k mampu meng4yuh bec4nya. Jika ada penvmpang ingin mendapatkan khidm4t bec4nya, Wak Wakid hanya m4mpu men0lak bec4nya.
Namun masih ada yang bersimp4ti dan masih menggun4kan khidm4tnya dan member1kan up4h lebih kepada 0rang tu4 ini.

Kisah warg4 tu4 ini tul4r setelah vide0nya terseb4r dalam sejuml4h med1a s0sial di Ind0nesia.

Wak Wakid kecew4 anak-anak meng4bai dirinya dan telah kem4tian isteri.

Menurvt Tribunnews.com, kisah 0rang tu4 ini pertam4 kali dis1ar oleh N0vita yang merup4kan pemil1k ak4un TikT0k @novitapu99 pada Isnin 23 Og0s 2021.
Dalam vide0itu dijel4skan bahawa lelaki berusia 110 tahun ini tingg4l menump4ng di rumah ketu4 RT.

0rang tu4 ini meng4ku hanya tingg4l se0rang diri kerana isteri sud4h meningg4l sement4ra tujuhnya tingg4l di bandar berb3za dan mempuny4i kelvarga sendiri.
Meskipvn hidup se0rang diri, 0rang tu4 ini meng4ku masih bersem4ngat bek3rja , demi mend4patkan sesu4p nasi.

Wak Wakid tetap menun4i s0lat di mana berad4 termasuk di tep1 jal4n.

Ket1a dihubvngi TribvnNews, N0vita meny4takan dia bertemv dengan 0rang tu4 itu pada Jumaat, 20 Og0s 2021.
0rang tu4 itu bernama Wakid yang bekerja di sek1tar kawas4n pelanc0ngan Taman Air Pag0ra, Kediri, Jawa Timur.

Pertemvan terjadi ket1ka N0vita melakuk4n kerja kebajik4n iaitv membahagikan nasi bungkvs kepada gol0ngan berpendapat4n rend4h termas0k penarik bec4.

N0vita bercer1ta, 0rang tu4 itu biasanya berjalan mem4kai t0ngkat kerana sering jatuh tergel1ncir.

“Dia betul menjadi tuk4ng bec4, tang4nnya sudah berg3letar dan tid4k ku4t mengayvh bec4, hanya di t0lak sah4ja,” kata N0vita

N0vita pun berh4rap, tul4rnya vide0 ini, b0leh membuat Wak Wakid dapat berjvmpa dan bersama an4k-an4knya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.