Sedangkan Lidah Lagi Tergigit. Amalkan Doa Ini Untuk Mengelakkan Suami Isteri Berg4duh.

Perg4duhan suami isteri bukan sahaja kerana perbezaan latar belakang. Bahkan dalam k3s suami dan isteri yang datang dari latar belakang yang sama pun kadang-kadang berlaku juga persel!sihan.

Seribu satu kel3mahan dan kekurangan yang ada pada manusia menyebabkan berlakunya perbezaan dalam keluarga.

Kadang-kadang ia berpunca dari suami, dan kadang-kadang ia berpunca dari isteri. Namun dalam banyak keadaan ia adalah akibat kel3mahan dan kes!lapan kedua-dua suami dan isteri.

Namun baru-baru ini kita dikejutkan dengan beberapa k3s yang membawa m4ut. Kisah suami t!kam isteri kerana kejutkan untuk solat.

Kisah ayah t!kam anak bila anak menegur bapanya yang balik dalam keadaan m4buk. Lagi k3s baru anak puku1 ayah kerana kejutkan bangun untuk solat subuh dan ibu yang cuba menyeleraikan nyaris m4ut selepas ditolak oleh anaknya.

Jadi ikhtiar terbaik hanya memohon kepada Allah SWT supaya rumahtangga aman damai. Persel!sihan faham yang baru bermula. Cepat-cepat redakan kem4rahan masing-masing. Banyak beristighfar akan menyejukkan hati yang m4rah.

Sebenarnya, sifat m4rah itu dicetuskan sya!tan yang dijadikan daripada api. Oleh itu ingatlah api itu boleh dipadamkan dengan air. Apabila seseorang itu m4rah, ambillah wuduk.

M4RAH satu daripada sifat terc3la (mazmumah) yang dibenc! Allah s.w.t dan Rasulullah s.a.w. Perasaan m4rah yang gagal dikawal sebenarnya boleh menimbulkan sifat kej! lain seperti d3ndam, d3ngki, s0mbong dan 4ngkuh.

Gagal mengawal emosi atau cepat naik 4ngin biasanya berlaku ketika seseorang itu hilang pert!mbangan.

Memang benar ada yang mengatakan ‘aku sudah mel3tup, memang aku tak boleh buat apa-apa.’ Tetapi lebih baik kita belajar menenangkan diri sebelum menghamburkan sebarang bentuk perkataan kepada pihak lain.

Semoga kita banyak bersabar dan mengamal surah ini untuk kebaikan rumahtangga yang harmoni.

Terjemahan Surah Al-Baqarah: Ayat 102

Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran-ajaran s!hir yang dibacakan oleh puak-puak Sya!tan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan s!hir yang menyebabkan kekufuran itu.

Akan tetapi puak-puak Sya!tan itulah yang kaf!r (dengan amalan s!hirnya) kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu s!hir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat:

Harut dan Marut, di negeri Babil (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata:

Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kaf!r (dengan mempelajarinya).

Dalam pada itu ada juga orang-orang yang mempelajari dari mereka berdua:

Ilmu s!hir yang boleh mencera!kan antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat (atau memb4hayakan) dengan s!hir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya memb4hayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahud! itu) telahpun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu s!hir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat.

Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui.

Leave a Reply

Your email address will not be published.