Beruang Madu Kurus Kelaparan Terpaksa Makan Naj!s Sendiri ,Sanggup ‘Mengemis’ Makan Pada Pengunjung

Tular satu video di mana beruang madu yang dikuru’ng di dalam kandang di sebuah kebun binat4ng kelihatan sangat kurus hingga menampakkan tul4ng-tul4ngnya.

Selain ‘mengemis’ makanan pada pengunjung, beruang madu juga makan k0t0rannya sendiri!


Menurut lap0ran Fimela.com, k3s keker4san terhadap haiwan nampaknya semakin hari semakin mengkhawatirkan. Peny3ks4an, percubaan pembu’nuhan, pengab4ian, dan perbu’ruan masih sering terjadi hingga hari ini.

Baru-baru ini, dilap0rkan oleh Mashable, bahawa beruang madu di Zoo Bandung ‘mengem1s’ makanan pada pengunjung.

Kejadian tersebut dirakam oleh Scorpi0n Wildlife Tr4de Monit0ring Group, para akt1vis hak-hak bin4tang di sebuah kebun bin4tang di Bandung. Lebih mem1lukan lagi, kerana terlalu kel4paran, beruang madu yang kelihatan kurus dan lem4h itu memakan naj1snya sendiri sejurus selepas ia mengeluarkannya dari dalam tubuh.


“Beruang-beruang diletakkan di kandang konkr1t dan tidak ada rumput sama sekali. Kejadian ini benar-benar beraku da ianya tidak w4jar! Ini semua sangat kej4m,” kata Marison Guciano, peneliti senior dari Sc0rpion Wildlife Tr4de Monit0ring Group kepada Mashable.

Lebih lanjut, kumpulan tersebut telah menghantar pasukan penyi4sat ke kebun untuk memantau habit4t beruang.

Guciano menambah, “Ini merupakan salah satu zoo terbu’ruk di seluruh Indonesia. Mungkin akan lebih baik jika tempat ini ditutup sekarang, sebelum lebih banyak hewan m4ti kes4kitan dan kebul’uran.”.

Zoo ini juga terlib4t dalam k3s dakw4an kelalaian pada beberapa tahun terdahulu, ketika gajah Sumatera yang ter4ncam kepup’usan meningg4l setelah jatuh s4kit.

Setelah video beruang yang dimuatnaik tersebut menjadi viral di media sosial, petisy3n untuk menutup zoo tersebut telah dimulai, dan telah mendapat lebih dari 200.000 tanda tangan.

link video

Netizen juga meninggalkan banyak komen mengkr1tik perbuatan zoo tersebut pada halaman TripAdvisor.

“Saya tidak boleh percaya bagaimana menji’jikkan dan har4mnya tempat ini,” kata seorang peng0men.

“Bahkan, ada beruang madu yang makan k0t0rannya sendiri.” sambungnya lagi.

Semoga haiwan-haiwan ini mendapat pembelaan dan habitat yang sepatutnya.

Sumber : fimela.com

Post Berkaitan

Leave a Reply