Rent4s neg4ri akan dipertimb4ng hujung 0ktober – Hishammuddin

Pihak Kerajaan perlu berh4ti-hati dalam membuat sebarang keputus4n untuk melihat fas4 endem1k pada hujung 0ktober depan.

Keputusan Kebenar4n merent4s negeri secara menyelvruh akan dipert1mbangkan pada akhir 0ktober sekiranya neg4ra memasuki f4sa endem1k, kata Menteri Kanan Pert4hanan, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein. Beli4u berharap kel0nggaran tersebut dapat difikirkan secara teliti dan mendalam pada masa terdekat.

“Usaha ker4jaan membawa negara ke fasa end3mik yang dij4ngka pada akhir 0ktober ini tentunya merangkumi kebenaran untuk merent4s negeri.

“Paling utama kita tidak mahu perkara itu menyebabkan j4ngkitan C0vid-19 menul4r ke kawasan yang sebelum itu mungkin tidak ada risik0 ek0ran perjalanan besar-besaran daripada dest1nasi yang agak beris1ko,” katanya.

Tambah Hishammuddin lagi, kerajaan perlu berhati-hati dalam membuat sebarang kepvtusan dalam melihat fasa endem1k pada hujung 0ktober depan.Ini kerana peralihan ke f4sa endem1k bergantung kepada perkemb4ngan program vaksin4si.Beliau berkata dem1kian pada sidang akhbar di Bilik M3dia Parlimen pada Selasa.

peralihan ke f4sa endem1k bergantung kepada perkemb4ngan program vaksin4si.

“Pertimb4ngan bagi akt1viti rent4s negeri juga merangkumi kevpayaan fas1liti kesihatan bagi negeri-negeri terlibat.

“Ketika ini keben4ran merent4s negeri hanya diben4rkan bagi perkara-perkara tertentu melibatkan ind1vidu yang telah lengk4p divaks1n.” ujarnya.

Tambah beliau lagi, kebenaran semasa termasuk pel4ksanaan gelembung pelanc0ngan di Langk4wi, keben4ran bagi pasangan suami isteri jarak jauh dan ibu bapa yang mahu melawat anak di bawah 18 tahun.

Sebelum ini, larang4n rent4s negeri dilaks4nakan sejak Mei ketika pel4ksanaan Perintah Kaw4lan Perger4kan (PKP) 3.0.

Post Berkaitan

Leave a Reply