Pih4k P0lis Tahan Wanita ‘Ej3k’ Lavngan Azan Macam Lol0ngan Anj1ng

Se0rang tukang urvt wanita di Ge0rgetown telah dit4han p0lis pada hari Selasa lalu kerana memu4t naik h4ntaran di Fesb0k menghin4 lavngan azan.

Menvrut FMT, wanita berusia 26 tahun itu telah memu4t naik hant4ran dengan menyam4kan bunyi azan seperti lol0ngan anj1ng.


Ek0ran dari ini, Ketua P0lis Daerah Seberang Perai Tengah, Asisten Komisi0ner Shafee Abd Samad berkata pih4knya telah men3rima empat lap0ran berhubvng keny4taan tersebut.

Lap0ran terbah4ru yang diter1ma adalah yang dibuat se0rang pengvrus syarik4t swast4 berusia 33 tahun. Peng4du yang berada di rumahnya di sebuah pangsapuri di Perai pada jam 5.18 petang ternampak satu keny4taan menghin4 laungan azan dengan disertai em0ji gambar hidung b4bi dan 4njing.”

“Terdapat juga keny4taan tanda pagar yang menghin4 masjid yang ia dimu4tnaik oleh ind1vidu yang menggun4kan nama Fesbok ‘JULIA JJ II’.”

Tamb4hnya, lelaki tersebvt merasa tak pvas hati dengan keny4taan tersebvt kerana ianya boleh menyeb4bkan berlakunya perpec4han kaum dan perlu diambil t1ndakan teg4s.

Wanita yang ber4sal dari Tawau, Sabah ini telah dit4han selepas dia meny3rah diri di Ibu Pej4bat P0lis Daerah Seberang Perai Tengah.

Pihak p0lis juga turvt mer4mpas dua telef0n bimbit milik susp3k dan kes ini akan disi4sat mengikvt Seksyen 298A Kanun Keseks4an dan Seksy3n 233 Akta K0munikasi dan Multim3dia 1998.

Post Berkaitan

Leave a Reply