Pikvl Keranda M4ngsa C0VID 19 Sejauh 1KM, Amat Besar pengorb4nan fr0ntliners

Menguruskan m4yat m4ngsa yang meningg4l dunia akib4t C0VID 19 ini seperti semua sedia maklum bukan perkara senang.

Ada beberapa tatacara yang harus dipatuhi dan mereka yang menguruskan m4yat tersebut juga haruslah memakai pakaian peral4tan perlindvngan diri (PPE) sepanjang masa.

Baru-baru ini vir4l di Fasbuk sitvasi di mana empat orang kakitangan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang dilihat kepenatan memikvl keranda m4yat Orang Asli meningg4l dunia akibat C0VID 19.

Menurvt Utusan 0nline, kejadian tersebut dikatakan berlaku di Kampung Jeram Kedah, Ulu Beranang, Lenggeng, ini terjadi sekitar jam 1 petang, minggu lepas.

Menervsi vide0 tersebut, k0rang boleh lihat yang petvgas KKM berh3nti berehat sebanyak dua kali sebelum menervskan perjalanan mereka ke dalam hutan untuk mengebvmikan m4yat m4ngsa. Mereka kemvdian haruslah melakvkan sanit4si di tempat berken4an selepas pr0ses pengembvmian selesai.

“Ini kali pertama kami mengvruskan kem4tian C0VID 19”

Pemilik Fasbok Aliff Dal Ro Ya atau nama sebenarnya Mohd Adree Zazalee, 37, yang berk0ngsi vide0 berkenaan berkata, dia yang juga petvgas KKM memvat naik vide0 berken4an bagi memberi mes3j kepada orang ramai mengenai bah4ya C0VID 19.

Ia juga bertvjuan untuk menvnjukkan pengr0banan yang dilakvkan kakit4ngan terbabit bagi memastikan m4yat dapat disempurnakan dengan baik mengikvt S0P.

Ini kali pertama kami mengvruskan kem4tian C0vid-19 membabitkan 0rang Asli di daerah Seremban. Kami dimaklumkan l0kasi tanah perkubvran tid4k sesvai untuk dibawa k3nderaan dan atas sebab itu kami harus memikvl kerand4 berisi m4yat sejauh kira-kira satu kil0meter.

“Kami mengambil masa selama 30 minit untuk sampai ke tanah perkvburan yang telah dig4li oleh pendvduk 0rang Asli.

“Dua kali juga kami berh3nti berehat dan dalam cvaca agak p4nas, kami yang lengk4p berpakaian PPE tidak boleh meminum air sehingga semua urvsan pengebvmian dibuat serta s4nitasi diri dilakvkan,” katanya.

Dia yang juga berada di tempat kej4dian bersama tiga rakan seperjvangan berharap vide0 ini dapat memberikan kesed4ran kepada masyar4kat mengenai b4haya wab4k ini dan cabar4n yang dilalvi angg0ta KKM dalam sempurnakan tvgas berkaitan C0VID 19.

“Sem0ga kalian mendapat keberk4tan”

Rata-rata net1zen yang melihat vide0 berkenaan ternyata salvte dengan usaha dan semangat kakit4ngan yang terlibat dan berharap mereka akan terus kuat serta sabar dalam melakukan tvgas yang berk4itan C0VID 19 setiap hari.

Terh4ru dengan usaha yang dicurahkan para fr0ntliners.

Post Berkaitan

Leave a Reply