Jangan Pandang Rendah Kuasa Mak2, Sekali Mereka Serang, Tengok Apa yang Jadi….

“The p0wer of emak-emak” Itu yang diungk4pkan net1zen di neg4ra jiran, Ind0nesia mengen4i penul4ran satu vide0 melihatkan sekumpvlan jema4h wanita di sebuah surau b4ngkit dan mengej4r se0rang pemuda yang telah meny3rang se0rang ustaz.

Dalam kejadian yang diperc4yai berlaku Masjid Baitussy4kur, Kota Batam, Riavpada tengah4ri isnin itu, ustaz yang diken4li sebag4i Ustaz Abu Chaniag0 difah4mkan sedang member1kan tazkir4h kepada jemaah di masjid berken4an.

Namun sec4ra tiba-tiba penyer4ng berkena4n muncvl dan meng3jar ustaz berken4an menyeb4bkan kesemua jem4ah serent4k menj3rit.

Mungk1n ris4u dengan nasib pencer4mah tersebut, ram4i dari mereka terutam4nya jema4h wanita dilihat b4ngkit dan mengej4r penyer4ng berken4an.

Menervsi vide0 sama, pemvda itu kemvdian berj4ya dit4han selepas 3 jem4ah lelaki berj4ya memegangny4.

Namun apa yang mencvri tumpu4n adalah re4ksi beberap4 jema4h wanita yang diihat tvrut memvkul si penyer4ng dengan menggun4kan tang4n. Mal4h se0rang dari mereka tvrut dilihat memukvlnya dengan seb4tang kayu.

Menvrut lap0ran Tribun News, si pelaku kemvdian terus di bawa ke bal4i p0lis oleh orang ramai n4mun m0tif ser4ngan masih belum diper1ncikan. Mereka bagaimanapn memaklumk4n dia se0rang yang kur4ng sivman.

Pengvrus masjid, Hendri Marz0n pula mem4klumkan ins1den tersebut menyeb4bkan penceram4h berken4an mengal4mi luk4 pada pipi kanannya diperc4yai akib4t tendang4n oleh lelaki tersebut.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by jadetabek.info (@jadetabek.info)

“Akib4t kejadi4n itu, Ustaz Abu meng4lami luka di pipi kanan diperc4yai terken4 tend4ngan kaki penyer4ng.

“Peristiw4 itu terjadi sem4sa ibu-ibu sedang ikuti peng4jian rut1n yang biasanya dilakuk4n setiap pagi Isnin,” kata Hendri

Ins1den tersebut ny4ta men4rik perh4tian or4ng ramai yang kes4l dengan tind4kan lelaki berkena4n. Namun ramai k4gum dengan tind4kan golong4n ibu-ibu dis4na yang dilihat beg1tu bersemang4t untuk menyelamatk4n pencer4mah berken4an.

Post Berkaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *