“Cari Mask” dalam longg0kan s4mpah Elak komp0un RM1000

MALAYSIA: Datuk Seri Ismail Sabri yang merupakan mnteri kanan klvster kes3lamatan sebelum ini telah memaklumkan bermula 1 ogos lalu orang ramai w4jib memak4i pelitup muka atau mask ketika ber4da di tempat aw4m.

Perk4ra ini terp4ksa dibuat oleh ker4jaan selepas mend4pati orang ramai terlalu mengambil mudah mengenai pem4kaian pelitup muka dan penjrakan fizikal di tempat aw4m.

Jadi dengan melaks4nakan peraturan tersebut ia dapat mengawal dan mendidik masyar4kat agar lebih mematvhi ar4han dan SOP yang telah ditet4pkan oleh ker4jaan berd4sarkan kepada nasihat Kementerian Kesih4tan Malaysia.

Namun harga mask yang tidaklah murah sehingga ada orang susah dikatakan terpksa mencari pelitvp muka tersebut di dalam long0kan s4mpah.

Kami tidak tahu sejauh mana keben4ran perkara ini, namun sekiranya betul amatlah mnyedlhkan hati ini apabila mengetahui perkara itu berlaku. Di m3dia soslal ada yang pert1kaian kes0hihan perkara tersebut.

Tetapi sekiranya kita fikir pasti akan ada yang buat benda tu sebab kesemp1tan hidup. Dan mereka ini tidak terded4h kepada maklumat ker4jaan yang mana pelitup muka tidak boleh dik0ngsi.

Pelbagai re4ksi di berikan di dalam tw3et tersebut. Apa yang kami boleh katakan adalah sekiranya ker4jaan memahami rakyat marhaen kami berharap suatu hari nanti ker4jaan akan menyediakan mask muka untuk rkyat yang tidak berkem4mpuan.

Bayangkan keluarga yang kurang senang mempunyai anak ramai yang bersek0lah. Berapa banyak k0s terp4ksa mereka keluarkan untuk membeli mask. Jadi fikir-fikirkanlah

Di Sungai Petani pula mulai hari ini, p0lis tidak lagi memberi nasihat atau am4ran kepada orang ramai atau pemilik prem1s yang mengabaikan prosedvr oper4si standard (SOP) penc3gahan C0v-19 yang ditetapkan.

Mereka yang didapati tidak mem4tuhi S0P atau mengabaikan l4ngkah penc3gahan ditetapkan ker4jaan akan dik0mpaun RM1,000.

Pengarah Jabatan Penc3gahan Jen4yah dan Kesel4matan K0muniti (JPJKK) Bukit Aman, Datuk Zainal Abidin Kasim, berkata tindakan teg4s itu terpksa diambil berikutan masy4rakat mula mengabaikan pematuhan SOP.

“Kita bimbang melihat ramai yang tidak mematvhi SOP dan ini dikhvatiri akan menyebabkan penlngkatan k3s C0v-19,” katanya di Sekolah Latihan Asas Kep0lisan Kuala Muda, hari ini.

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah Ketua Pengarah Kesihatan, semalam berkata pihaknya bimbang kes harian C0v-19 terus menlngkat terutama membabitkan penularan dalam negara. Jumlah k3s aktif semalam menlngkat kepada 130, melebihi 100 yang dicatatkan pada 19 Julai lalu.

Mengulas lanjut, Zainal Abidin menjelaskan yang pemantauan p0lis di beberapa lokasi antaranya premls makanan, perniagaan, masjid dan rumah ibadat, stesen pengangkutan awam, majlis kerai4n, tempat riadah dan pusat tumpuan lain mendapati orang ramai mulai mengabaikan asp3k penj4rakan soslal.

Katanya, antara asp3k pelanggaran S0P yang dikesan ialah tiada laluan keluar masuk yang ditetapkan pada premis tertentu, tiada kod QR atau mengambil bvtiran pel4nggan seperti pemerlksaan suhu badan, nama dan nombor telefon. 0rang ramai juga dikesan tidak mengamalkan penjr4kan soslal terutama di tempat awam selain ibu bapa tidak mengawal pergerakan anak-anak daripada bercampvr dengan ind1vidu yang lain.

Post Berkaitan

Leave a Reply