Sedih!!! Dari jauh aku fikirkan orang buang anak kucing. Alih kain yang menutupnya ter kejut apa ada didalam.

“KAMI mo hon maaf kerana tak dapat membesarkan Muhammad Arif atas sebab eko nomi.”

Itu antara isi kandungan n0ta yang ditinggalkan ibu dan bapa seorang bayi yang dimuatkan dalam kotak sebelum ditinggalkan di pintu pagar utama Surau, di sebuah kampung dekat Tanjong Karang, Selangor.

Keja dian itu dise dari Ket ua gu ru Se kolah Agama Rakyat (SAR) Kafa Inte grasi Nurul Huda, Kampung Sungai Kajang Baru, Mohd Maidin Abdul Rahim, 38, kira-kira jam 7.15 pagi.

Menu rut Mohd Maidin, ba yi itu ditemuinya dalam kotak berkenaan dilengkapi lampin pakai buang, bedak serta tisu basah.

“Tu rut ditemui, nota tuli san tangan yang memohon maaf kerana tidak mampu membesarkan bayi itu disebabkan faktor ekonomi selain berterima kasih kepada individu yang sanggup membesarkannya,” katanya seperti dila porkan sebuah akhbar terkemuka.

Katanya, ketika keja dian, dia dalam perjalanan ke se kolah untuk meninjau kerja pembersihan.

“Tiba di lok asi, saya perasan ada kotak di pintu pagar uta ma sur au dan menyangka ada orang buang an ak kucing.

“Kebetulan, ko tak itu ditutup dengan kain berwarna biru. Saya ambil keputusan untuk menyelak kain dan terkejut melihat bayi di dalamnya,” katanya.

Mohd Maidin menda kwa, kemung kinan bayi itu ditinggalkan selepas solat Subuh, pagi tadi.

Semen tara itu, Ket ua Po lis Dae rah Kuala Selangor,  ketika dihu bungi menge sahkan mengenai pene muan ba yi itu dan akan menyi asat lanjut berkai tannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.