Ser4m! Kumpvlan pemburu h4ntu d4kwa dit3nung svsuk ng3ri

PARAN0RMAL Supernatural Investigati0ns Ireland berkunjvng ke lokasi Mo0re Hall di Carnac0n.

SEKUMPUL4N pembvru h4ntu mend4kwa mereka berj4ya menangk4p gambar h4ntu di sebuah ba4gunan tingg4l di Ireland.

Kumpul4n Paran0rmal Supernatural Investigati0ns Ireland berkunjvng ke l0kasi M0ore Hall di Carnac0n selepas mend3ngar cerita tentang bvnyi pelik di k4wasan itu.

Bangun4n menakvtkan itu yang terletak berd3katan sebuah taman, pernah didi4mi oleh penvlis terken4l Ireland, Ge0rge Mo0re dan juga didudvki Presiden Republik C0nnacht J0hn Mo0re.

Semasa per4ng saud4ra, rumah itu dib4kar dan tidak pernah dib4iki semula walaupun mem1lik prest1j.

Namun dilap0rkan penulis terken4l itu memberi am4ran bahawa kawasan itu berh4ntu dan Raja C0nnaught, Drithliu dibunvh berdekatan l0kasi itu.

Gambar zo0m menunjvkkan sos0k ngeri seperti sedang merenung dari t1ngkap. — Fusbok

Dikatakan, r0h keluarga Mo0res dan Drithliu akan mengganggu sesiapa saja yang cuba mem4suki rumah itu.

Kumpulan pembvru h4ntu itu bagaimanapun cuba merungk4i lar4ngan tersebut dengan mem4suki kawasan tersebut pada 18 September lalu ketika bulan sep4ra.

Mereka menyif4tkan suasana ketika itu sebagai amat tenang dan sunyi.

“Kami akan ambil gambar di l0kasi yang diperc4yai mempunyai ‘ten4ga h4ntu’,” kata mereka.

Kumpvlan itu turut berk0ngsikan sekeping gambar yang menvnjukkan sos0k ng3ri di bahagian tingk4p yang kelihatan seperti mer3nung mereka.

“Kami belum masuk kawasan Mo0re Hall. Kami akan cuba lain kali,” kata mereka.

Post Berkaitan

Leave a Reply