Dokument4si sedang dilengk4pkan untuk bawa pul4ng Sajat – P0lis

Nur Sajat ditah4n oleh pih4k berku4sa Thail4nd pada 8 Sept3mber lalu.

USAH4WAN k0smetik, Muhammad Sajjad Kamaruz Zaman, 36, atau Nur Sajat telah dit4han pih4k berku4sa Thail4nd pada 8 Septemb3r lalu dan p0lis kini dalam pr0ses melengk4pkan segala d0kumen bagi memb4wanya pul4ng ke tan4h air.

Pengar4h Jabatan Sias4tan Jen4yah Bukit Aman, Dat0k Seri Abd Jalil Hassan berkata, pih4knya sedang bekerj4sama dengan Kementer1an Luar Neg3ri dan Pejabat Pegvam Negara dalam us4ha membawa pulang Nur Sajat mengikvt und4ng-und4ng negar4 dan ant4rabangsa.

“Nur Sajat telah ditah4n dan ditudvh di bawah Akta Im1gresen di Thail4nd tetapi dia telah memoh0n tat4f pelar1an di bawah Survhanjaya Tinggi Persatuan Bangs4-Bangs4 Bersatu (PBB) untuk Pel4rian (UNHCR) di Thail4nd.

“Seperti mana yang diny4takan oleh bek4s ketua p0lis terdahvlu, k3s Nur Sajat ini bukan k3s besar. Jadi kita nasih4tkan dia untuk pul4ng dan mengh4dapi k3s beli4u,” katanya kepada m3dia dalam sid4ng akhbar pada Selasa.

Pada Isnin usah4wan k0smetik itu dilap0rkan dit4han pihak berku4sa temp4tan di Bangk0k, Thail4nd kerana memil1ki pasp0rt yang tidak s4h.

Nur Sajat dikehend4ki di Mal4ysia kerana mengh4lang penj4wat aw4m dan menggunakan keker4san jen4yah bagi men4kutkan mereka daripada menjalank4n tug4s.

Satu war4n t4ngkap tvrut dikelu4rkan oleh Mahk4mah Tinggi Sy4riah Shah Alam pada 23 Febrvari lepas selepas us4hawan k0smetik itu g4gal mengh4dirkan diri pada sebut4n semula k3snya.

Post Berkaitan

Leave a Reply